Vaikka rakastamme häitä, emme kuitenkaan rakasta NIITÄ kaikkia. JOSSAIN PÄIN MAAILMAA lapsi solmitaan avioliittoon joka toinen sekunti. Muun muassa tämän seurauksena vuosittain yli 2 miljoonaa lasta synnyttää alle 14-vuotiaana.

Lapsiavioliitot

Lapsiavioliitoksi lasketaan kaikki avioliitot, jossa toinen tai molemmat vihittävät ovat alle 18-vuotiaita. Joka vuosi 15 miljoonaa tyttöä sidotaan avioliittoon alaikäisenä. Tällä hetkellä maailmassa on 700 miljoonaa naista, jotka ovat menneet naimisiin alle 18-vuotiaana. Maat, joissa tyttöjä on naitettu määrällisesti eniten, ovat Intia, Bangladesh, Nigeria ja Brasilia. Kuitenkin, jos katsotaan naitettujen tyttöjen prosentuaalista määrä, Niger nousee ensimmäiseksi 76 prosentilla, jonka jälkeen tulevat Keski-Afrikan Tasavalta ja Tšad 68 prosentilla, ja Mali 55 prosentilla.

Monissa yhteisöissä, jossa lapsiavioliittoja solmitaan, tyttöjen nähdään olevan taakka, ja naittamalla heidät nuorena taakka saadaan siirrettyä mahdollisimman nopeasti sulhasen perheelle. Patriarkaalisissa yhteisöissä naisen seksuaalisuutta, kuten pukeutumista, käyttäytymistä ja ihmissuhteita halutaan kontrolloida. Perheet vahtivat tarkkaan tyttäriensä neitsyyttä, sillä neitsyytensä menettäneen tytön arvo on matalampi, ja ennen avioliittoa raskaaksi tuleminen on häpeä koko perheelle.

Jossain yhteisöissä lapsiavioliitot ovat kulttuuriperintö, jota jatketaan vain koska niin on aina tehty. Tytön nähdään olevan aikuinen kuukautisten alkaessa, josta seuraava askel on automaattisesti avioliitto ja äitiys.

Yli puolet kehitysmaiden köyhimpien perheiden tytöistä naitetaan jo lapsena. Tyttären ”pois-antaminen” vähentää perheen taloudellista taakkaa ja tyttöjen kouluttautuminen nähdään arvottomampana sijoituksena kuin poikien. Tyttöjen avioliitot saattavat olla myös velkojen takaisinmaksua, tai perheen sosiaalisen tai poliittisen aseman parantamisen vuoksi järjestettyjä. Tietyissä yhteisöissä tytön vanhemmille maksetaan myötäjäiset, joka on tervetullutta tuloa köyhälle perheelle. Yhteisöissä, joissa tyttären perhe maksaa sulhasen perheelle myötäjäiset, maksu on yleensä pienempi kun tyttö on nuori ja kouluttautumaton.

Lapsiavioliittojen vaikutus

Tyttöjen naittaminen asettaa heidän kehittymisensä ja terveytensä vaaraan. Avioliitto usein eristää tytön koulutuksesta ja hänen oikeuksistaan niin terveyteen kuin turvallisuuteenkin. Tytöt eivät ole valmiita henkisesti, eivätkä fyysisesti olemaan vaimoja ja äitejä.

Lapsiavioliitto usein tarkoittaa tytön koulutuksen loppumista. Tällöin häneltä viedään kaikki mahdollisuudet oppia ymmärtämään terveyttään, oikeuksiaan ja hankkia taitoja, jotka antaisivat hänelle mahdollisuuden omiin tuloihin ja osallistua oman yhteisönsä kehittämiseen. Näin luodaan kehä, joka ylläpitää kehitysmaiden köyhyyttä. Samalla myös tyttöjen kouluttautumattomuus on osana lapsiavioliittojen syntymistä. Koska perheillä ei ole varaa laittaa lapsiaan kouluun tai koulut ovat liian kaukana, avioliitto nähdään ainoa ratkaisuna lapsen tulevaisuudelle.

Tytöillä ei usein ole sananvaltaa avioliitossa lainkaan, ja he kohtaavat monesti seksuaalista, henkistä ja fyysistä väkivaltaa. Lapsen kroppa ei ole valmis seksuaaliseen kanssakäymiseen, millä kuitenkin lapsiavioliitoissakin on useimmiten osansa. Lapsella ei ole ymmärrystä seksuaaliterveydestä tai omista oikeuksistaan. Lapsiavioliitot johtavat usein tytön raskauteen, jolloin myös syntymättömän lapsen terveys on suuressa vaarassa. Kuolleena syntyneiden vauvojen sekä kätkytkuolemien määrä on 50% suurempi, kun synnyttävä äiti on alle 20-vuotias.

Kun tyttöjen kanssa työskennellään kasvokkain, heille voidaan tarjota tietoa heidän oikeuksistaan. Lisäksi nämä ryhmät tarjoavat tytöille verkoston, joka usein osoittautuu elintärkeäksi. Ryhmät antavat tytöille mahdollisuuden visioida miltä vaihtoehtoiset roolit näyttäisivät heidän yhteisössään, ja lopulta myös tukevat tyttöjen omien elämänsuunnitelmien toteutusta.

Työskentely pelkästään tyttöjen ja naisten kanssa ei kuitenkaan riitä. Jotta lapsiavioliittojen solmiminen saadaan loppumaan, täytyy ajatukseen saada mukaan myös pojat ja miehet, sulhaset, veljet ja isät. Monille perheille tytön naittaminen nuorena on kuitenkin kunniakysymys ja osa kulttuuria, jonka vuoksi siitä luopuminen voi olla vaikeaa. Tällaisissa yhteisöissä muutos saadaan aikaan vain, jos koko yhteisön henki saadaan muuttumaan.

Miten eVENTAMO auttaa?

Teemme yhteistyötä mm. Girls not Brides-yhteisön kanssa, mutta lahjoitamme varoja myös muille tyttöjen asioita edistäville yhdistyksille. Tämä edesauttaa tyttöjen asemaa kokonaisvaltaisesti, ja näin edistää heidän tilannettaan niin lapsiavioliittojen kuin myös muiden oikeuksien osalta.