70% ALLE EUROLLA PÄIVÄSSÄ ELÄVISTÄ ON NAISIA. NAISTEN YRITTÄJYYDEN TUKEMINEN ANTAA NAISILLE MAHDOLLISUUDEN OMIIN TULOIHIN.

Naisten aseman vahvistaminen ja yrittäjyyden tukeminen

Naisten aseman vahvistaminen, varsinkin taloudellisesti, tuo mukanaan monia positiivisia vaikutuksia sen lisäksi että naisen oma elämänlaatu paranee. Jos maailman jokaisella naisella olisi mahdollisuus lukutaitoon ja työhön, yhteisöjen, ja sitä myöten myös koko maailman taloustilanne paranisi. Yhteisöjen kulttuuri muuttuisi oikeudenmukaisemmaksi ja ihmisoikeussopimusten tavoitteet olisivat toteutettavissa. Vaikka edistysaskeleita on jo otettu, naiset kohtaavat vieläkin syrjintää, väkivaltaa ja eristämistä niin työpaikoilla kuin kotielämässään.

Yrittäjyys on usein ainoa mahdollisuus kehitysmaan naiselle. Naisia ei välttämättä hyväksytä työyhteisöihin ja he saattavat asua kaukana palveluista ja työpaikoista. Forbes on ennustanut että 2018 vuoteen mennessä naiset luovat yli puolet 9,72 miljoonasta uudesta pienyritystyöpaikasta. National Federation for Independent Businesses taas on tutkinut, että naisten aloittamat pienyritykset ovat sopeutumiskykyisempiä ja kestävät talouden vaihteluita paremmin.

Sen lisäksi että naisten asema yhteisössä paranee, poikien mahdollisuudet lisääntyvät myös. Kun miehen ei tarvitse enää olla ainoa tulojen lähde, miehille avautuu ovet tutkia muitakin mahdollisuuksia kuin niitä kaikista perinteisimpiä. Miehet voivat esimerkiksi viettää enemmän aikaa perheen kanssa, tai jopa jäädä kotiin hoitamaan lapsia.

Miten eVENTAMO auttaa?

Tuemme mm. Naisten Pankkia, joka tukee kehitysmaiden kyläpankkeja, jotka taas vuorostaan antavat lainoja naisille yritystoimien aloittamiseen ja kehittämiseen. Naiset pääsevät tekemään päätöksiä itsenäisesti päättäessään esimerkiksi lainan käyttökohteista. Myös paikalliset miehet ovat kiinnostuneet pankkien toiminnasta ja haluavat auttaa. Tämä on loistava esimerkki kuinka sukupuolten välinen kuilu saadaan pienenemään.